sandviç panellerin teknik özellikleri

Sandviç paneller

Sandviç paneller, iç cephe dolgu malzemesi (PIR, PUR, Taşyünü) ile iki galvanizli veya Alüminyum trapez levhalar arasında ısı yalıtımı amacıyla üretilen kompozit malzemelerden en uygun maliyetli malzemedir.

SavPanel sandviç panelleri çatı, cephe ve iç bölmelerde veya binaların soğuk hava odalarında kaplama malzemesi olarak kullanılır. Kullanıldıkları alanlarda çok yüksek ısı, su, ses yalıtımı sağlar ve nem yoğunlaşmasını önlerler. Ayrıca taşıma kapasitesi ile mimari tercihler ön planda. Sandviç panel taşıma kapasitesi, panelin iç dolgu malzemesinin yoğunluğuna, kalınlığına ve metal yüzeylerin biçimine bağlıdır. Sandviç panel fiyatı, fayda analizi çerçevesinde değerlendirildiğinde ekonomik bir çözümdür.

Sav paneli, herhangi bir mimari projenin gereksinimlerini karşılayan, istenilen miktarda ve boyutta, alüminyum veya boyalı galvanizli sac üretmektedir.

Sandviç panellere ek olarak, çok çeşitli ürün aksesuarları ve aletleri ile kolay kurulum ve montaj imkanı sunuyoruz. Ayrıca, kapsamlı profesyonel servis seçenekleri ile tam teknik destek sağlamaktayız.

Sandviç Panel Nedir?

Sandviç paneller, iki dolgu boyalı Galvanizli veya Alüminyum trapez levhalar (PIR, PUR, Taşyünü) iç dolgu malzemesi ile ısı yalıtımı amacıyla üretilen kompozit malzemelerdir.

Metallerin kalınlığı (BGS, Alüminyum) ve iç dolgu malzemeleri, kullanılacak bölgeye ve yük miktarına göre belirlenir. İç dolgu malzemesinin kalınlığını belirlemek için kullanılacak bölgenin iklim koşulları da dikkate alınır. Sandviç paneller; Su ve ses yalıtımı gerektirmeyen sıva, boya, sıva, boya vb. Yapıların estetik ve ekonomik dış cephelerini oluşturur.

Endüstriyel yapılar, askeri yapılar, sosyal yapılar, tarımsal yapılar, spor tesisleri, inşaat alanları, silolar, hipermarketler, alışveriş merkezleri, soğuk depo depoları ve devlet binaları gibi çelik yapılar ve prefabrike beton yapılarda en iyi fiyatlarla tedarik edilmekte ve kullanılmaktadır.

Sandviç Panel Malzemeleri

Poliüretan, PIR, Polistren, Fenolik gibi tüm malzemeler, inorganik lif materyali olarak Plastik Köpük ve Taş Yünü gibi iki farklı gruba ayrılmıştır.

Onların performans performansları arasındaki fark genellikle merak edilen şeylerden biridir. Ayrıca geniş bir kullanım yelpazesine sahip sandviç panellerin teknik yönlerinin yanlış anlaşılmasına ek olarak bilgi eksikliği olduğunu da kabul etmek önemlidir. Yapı fiziğine uygun mekanik mukavemet, yalıtım, yangın performansı ve üretim safhaları göz önüne alındığında, çekirdek malzeme tipi sağ kompozit sandviç panelinin seçiminde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Bu açıdan yaklaşıldığında, materyallerden beklenen tüm başarıları doğru bir şekilde tanımlamak ve karşılaştırmak da önemlidir.

PUR / PIR (Poliüretan): Poliüretan (PUR) ve Polisosiyanat (PIR), sandviç panel üretiminde en çok kullanılan plastik köpüklerdir. Genellikle laminatlanmış hatlarda kullanılması tercih edilen bu plastik köpüklerin yapışma özellikleri, köpürme aşamasında çok önemli avantajlardır. Son yıllarda, kimyasal özellikler daha da geliştirilmiş ve yangın performansları arttırılmıştır. Üretimde çevreye duyarlı n-pentan şişirici gaz tercih edilir. Poliüretan yaklaşık 50 yıldır sandviç panel üretiminde kullanılmaktadır ve en güvenilir yalıtım malzemesi olarak bilinir.

XPS / EPS (Polistiren): Polistiren köpük iki çeşit olarak mevcuttur, Extrude (XPS) ve Genişletilmiş (EPS). Sandviç panel uygulamalarında metal yüzeyler ilave yapıştırıcı kullanılarak tutulur. Termoplastik özellikli polistiren köpükleri düşük sıcaklıklarda erir.

Fenolik (PF): Fenolik köpükler diğer plastik köpüklerden biraz daha yeni bir malzemedir. Sandviç panelden daha az tercih edilir. Plastik köpükler arasında en iyi yangın performansı olan fenolik köpüklerdir.

Taş Yünü: Bazalt, dolomit, diyabaz gibi eriyikleri eriterek ve bakalit ile karıştırarak ve sonra bunları özel işlemlerle geçirerek elde edilen mineral yünün bir türüdür. Yangın direncinde ve ses yalıtımında mükemmel sonuçlar veren taş yünü, ısı izolasyonunda plastik köpüklere göre daha düşük yalıtım değerlerine sahiptir.

Sandviç Panel Teknik Özellikleri

Aşağıda sunulan teknik bilgiler, belirli bir üreticiye özgü değil, bir fikir vermek için ifade edilen karşılaştırmaya genel bir bakış sunmaktadır:

Mekanik dirence

Kompozit, çekme, kesme kuvveti ve kesme modülü gibi değişkenler, kompozit malzemelerin mekanik direnç performanslarını belirleyen en önemli faktörlerdir. Dahası, kompozit malzemelerdeki direnç, bileşenler arasındaki davranışla ilgilidir.

Isı yalıtımı

Isı iletkenlik değeri (λ), her malzeme için sabit bir değerdir. Watt (W), 1 m 2 yüzey alanlı 1 m kalınlığındaki malzemeden iç ve dış yüzeylerde sıcaklık farkı 1 Kelvin olduğunda oluşan ısı akışının ifadesi. Aşağıdaki tabloda tipik yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik değerleri gösterilmektedir. Düşük termal iletkenlik değeri, yüksek ısı yalıtım performansı anlamına gelir ve istenilen performans, düşük yalıtım malzemesi kalınlığı ile kolayca elde edilebilir. Tüm yalıtım malzemelerinde, ısı iletim değeri sıcaklığa göre değişir. Bununla birlikte, bu ilişki genelde doğrusaldır. Hesaplamalarda, malzemenin kalınlığı belirlenir ve normal uygulamalarda 10 ° C sıcaklığa göre ısıl iletkenlik tasarım değerleri belirlenir.

İlk ısı geçirgenlik değeri optimum ısı yalıtım malzemesinin tercih edilmesinde çok önemli bir değişken iken, özellikle plastik köpüklerde ısı yalıtım kapasitesinin zamanla azalması yaşlanan malzemenin yalıtım değerlerini hesaba katmayı gerektirir. Düşük izolasyon değerleri ile karşılaştırıldığında, PUR / PIR köpüklerin çok yönlülük ve uzun ömürlü performans göz önüne alındığında en uygun çözümü sunduğuna işaret edebiliriz. Plastik köpüklerin kapalı hücreli yapıları suya karşı daha dayanıklı olsa da, taş yünü gibi inorganik malzemelerin termal performansı% 75 oranında ciddi oranda düşebilir.

Su Emme Kapasitesi

İzolasyon malzemesinden beklenenin doğrudan sudan etkilenmediği. İlaveten, kılcallık dolaylı olarak ıslanmalı ve ısı iletkenlik değeri yükselmelidir. Kayalardaki lifler aslında ıslanmaz, ancak lifler arasındaki hava boşlukları suyla temas halindedir ve ıslak kaya yünü izolasyonu olarak işlev göremez hale gelir.

Yoğunluk

Üretim maliyetlerini göz önüne alındığında, mümkün olan en az yoğunlukla en iyi performansı hedefleyerek tüketilen malzemenin miktarını azaltmak mümkündür. Özellikle plastik köpüklerde, yoğunluk doğrudan mekanik mukavemeti etkiler. Öte yandan, taş yünü ile yüksek yoğunlukta üretilen sandviç panellerin ağırlığı nedeniyle hem yapıların montaj zorlukları, taşıyıcı konstrüksiyonlara ilave yük getirmektedir. Termal iletkenlik katsayısı zaman bağımlı olmayan çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu faktörlerin örnekleri, kapalı hücrelerin yüzdesi, numunenin kalınlığı, daha uzun difüzyon süresi, ısıl iletkenlik katsayısının daha yavaş değişimi, hücre boyutu, köpük malzemesinin türü ve diğer faktörlerdir. Aşağıdaki grafik, yoğunluğun termal iletkenlik katsayısı üzerindeki etkilerini göstermektedir.

Sıcaklık Mukavemeti

Her ısı yalıtım malzemesinin özelliklerini kaybetmeye başladığı ve deforme olduğu bir sıcaklık noktası vardır. Bu nedenle, malzemenin maruz kalacağı sıcaklık önceden belirlenmeli ve malzeme bu sıcaklık için seçilmelidir.

Su Buharı İletimi

Su buharı geçirgenliği konfor açısından çok önemlidir. Su buharı difüzyon kuvveti (μ) ve difüzyona tabi kalınlık (Sd), iki önemli karakteristik değerdir. Su buharı difüzyon direnci (μ) değerli malzemeye özeldir ve kabul edilebilir havanın direnci ile karşılaştırılarak belirlenir. Sandviç panel sistemlerinde su buharı geçirgenliği, malzemenin yoğunluğuna, birleştirme detaylarına, üretim sürecine ve metal yüzeyine bağlıdır. Buhar difüzyon direnci arttıkça, malzemeden geçebilen buhar miktarı azalır. Isı yalıtım malzemesinden beklenen buhar difüzyon direnci katsayısı yüksektir.

Ses yalıtımı

Tasarım aşamasında çatı ve cephe kaplamalarının ses yalıtımı için istenen değişkenler ve hesaplama yöntemleri belirlenir. Ses dalgasının bir yüzeye çarpan bir kısmı yansıtılır, bir kısmı emilir ve kalan kısım iletilir. Yansıma, emme ve iletim oranları, yüzeyin şekline, malzemenin ses emilimine ve sese göre değişir. Kapalı hücreli plastik köpük malzemeler esas olarak ısı yalıtım malzemeleridir. Açık havada (camyünü, kaya yünü, akustik sünger vb.) Gözenekli malzemeler, havada yayılan sesleri izole etmek için kullanılır. Ses yutucu malzemeler, akustik enerjinin bir kısmının ısı enerjisine dönüştürülmesiyle etkili olan gözenekli veya lifli malzemelerdir ve yapıların boşluklarına sürüklenen sürtünme kayıplarına neden olurlar. Kaya-dolu sandviç panellerin ses yalıtımına katkıda bulunan özellikler diğer panellerden çok daha başarılıdır.

Ölçüsel durağanlık

Tüm plastik köpüklerin hacmi, sıcaklık değişimlerinden etkilenir. Köpükteki sıcaklık artışı, hücrelerdeki gazın genleşmesine ve basıncın oluşmasına neden olur.

Kimyasal direnç

Korozyon etkisi ile materyal mekanik güç ve görünürlük gibi tüm fonksiyonlarını kaybedebilir. Yapısına ait her malzemenin korozyona karşı dirençli olması veya korozyondan korunmak için ilave önlemlerin alınması gereklidir. Bu açıdan, sandviç panel metal yüzeyleri gibi iç dolgu malzemelerinin de korozyona karşı dayanıklı olması gerekir. Fenolik köpüklerin üretiminde bir katalizör olarak kullanılan aromatik sülfonik asit su içerisinde çözünür. Fenolik köpüğe yüksek miktarda su emilebilir ve metal yüzeylerine sızdıran sülfürik asit metal aşınmasına neden olabilir.

Yangın Performansı

Taşyünü, inorganik maddeler grubunda bulunur ve Yanmaz maddeler sınıfındadır. Yangına dayanıklı cephe, çatı veya iç bölme duvar uygulamalarında, taş yünü dolgulu sandviç paneller en iyi performansı sunar. Buna ek olarak, taş yünü ile doldurulmuş 100 mm’lik sandviç panelin yangın dayanımı dikkate alındığında, taş türüne ve bağlantı detaylarına bağlı olarak 30 ila 120 dakika arasında değişebilir. Öte yandan, taş tekerlekle metal yüzeylere yapışan poliüretan esaslı yapıştırıcılar, ateşin ilk safhalarında PUR dolu panellere eşdeğer davranış sergiler. Tüm plastik köpükler organiktir. Bu nedenle, hepsi yanıcıdır. Yangına karşı davranışlar uygun hammaddelerin seçimine, kabarcıklanma süreci, yangın geciktirici katkı maddeleri ve içeriklerdeki inorganik bileşenlere bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. Plastik köpüğün genel özellikleri aşağıdaki gibidir; PUR / PIR: Doğru kimyasal formülasyon, plastik köpüklerde yangın performansı açısından avantaj sağlayabilir. Yüksek izosiyanat oranları ve yangın geciktirici katkı maddeleri poliüretanların performansının belirleyicisidir. Saf maddenin 150-200 ° C’de dağılmasına, 300 ° C’nin üstünde yanmasına ve duman çıkışına neden olur. Örneğin, 60 mm kalınlığa sahip olan poliüretan köpük, testlerde 30 dakika kritik bir yangın dayanımı süresine erişebilir.

XPS / EPS: Hem polistiren (EPS) hem de ekstrüzyon polistiren (XPS) yangın direncine sahip en az plastik köpüklerdir. Erime ve yanma damlacıkları 100 ° C’lik bir sıcaklıkta oluşmaya başlar. FENOLİK: Ateş karşısında fenolik polimerik yapıya sahip olan PUR / PIR köpüklere kıyasla daha iyi performans sunar. Buna ek olarak, PUR / PIR’ye eşdeğer düşük duman çıkışı üretilir. Öte yandan, plastik köpüklerin yangına direncini arttırmak için geliştirilen fenolün dezavantajlarından da bahsedilmektedir. Özellikle üretim prosesi asidinde düşük mekanik mukavemet, kırılganlık ve nispeten düşük ısı yalıtımı performansı vardır.

Sandviç Panel Fiyatları

Sandviç Panel Fiyatları müşterilerimizin ihtiyaçlarına ve uygulanacak bölgeye göre değişiklik gösterebileceğinden yukarıdaki kısa istek formunu doldurarak derhal bizimle iletişime geçebilir veya Ürün Talep Formu’ndan ilgili alanları doldurarak bilgi alabilirsiniz. Formu doldurduktan sonra, mümkün olan en kısa zamanda sizinle iletişim kuracağız.

Sandviç panel ve paneller  fiyatları TL ve USD ($) üzerinden m2 üzerinden hesaplanmaktadır.

 

Reklamlar

About TurkExim Importers Search Engine

TurkExim is a importers search engine.Find importers all over the world.
Bu yazı Sandviç Paneller, sandwich panel içinde yayınlandı ve , , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s